PowerOffice Premium Partner logo

PowerOffice GO er et skybasert regnskapsprogram som gir god kontroll på økonomien

PowerOffice Go

Zynkron benytter Poweroffice Go som regnskapsprogram. Dette er et skybasert regnskapsprogramsom gir deg full oversikt til enhver tid. Om ønskelig kan du selv føre bilag eller fakturere dine egne kunder rett i regnskapsprogrammet.

Vi tilpasser oss og finner en samarbeidsform som passer deg og dine behov.

Gjør oss til en proaktiv partner for utvikling!

 

Det lønner seg at du gjør det som er viktig for din bedrift, og har fokus på sentrale oppgaver som salg, tjenesteyting og videreutvikling av bedriften.

Det stilles også krav til at du har god styring av økonomi, og tett oppfølging av ditt regnskap. Det er en rekke tidsfrister som skal overholdes.

La oss hjelpe deg med «papirarbeidet» og økonomistyringen, noe som gir deg trygghet og tid til din kjernevirksomhet.

Gjør oss til en proaktiv partner for utvikling!

Det lønner seg at du gjør det som er viktig for din bedrift, og har fokus på sentrale oppgaver som salg, tjenesteyting og videreutvikling av bedriften.

Det stilles også krav til at du har god styring av økonomi, og tett oppfølging av ditt regnskap. Det er en rekke tidsfrister som skal overholdes.

La oss hjelpe deg med «papirarbeidet» og økonomistyringen, noe som gir deg trygghet og tid til din kjernevirksomhet.

Regnskapsføring

Vi bistår med alt fra løpende bokføring til rapportering avhengig av dine behov.

Økonomisk rådgiving

Vi gir deg råd om den økonomiske situasjonen i din bedrift, om likviditetsstyring, skatt, selvangivelse og god forretningsskikk.

Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring er summen av de strukturer, prosesser og verktøy som brukes for å styre aktivitet, ressurser og risikoeksponering i en virksomhet. Vi bistår gjerne med råd og veiledning innenfor virksomhetsstyring.

Lønn

Vi utfører lønnsberegninger, utbetaling og rapportering etter gjeldende regelverk. Lønnskjøring er viktig for deg og dine ansatte, og vi utfører dette til rett tid.

Support

Zynkron AS tilbyr support i Poweroffice GO. Vi kan bistå med alt i fra oppstart til bruk av systemet, både teknisk og regnskapsfaglig.

Etablering og omstrukturering

Vi bistår med nyetableringer og omstruktureringer av eksisterende selskaper. Kontakt oss gjerne for å høre om hvilke muligheter som finnes.

Utleie arbeidskraft

Ved behov tilbys utleie av arbeidskraft på deltid, enten i en tidsbegrenset periode eller på permanent basis.