Velg Zynkron og poweroffice go som

regnskapsprogram

 Det lønner seg at du gjør det som er viktig for din bedrift, og har fokus på sentrale oppgaver som salg, tjenesteyting og videreutvikling av bedriften. Det stilles også krav til at du har god styring av økonomi, og tett oppfølging av ditt regnskap. Det er en rekke tidsfrister som skal overholdes. La oss hjelpe deg med «papirarbeidet» og økonomistyringen, noe som gir deg trygghet og tid til din kjernevirksomhet.

Våre tjenester

Regnskapsføring

Vi bistår med alt fra løpende
bokføring til rapportering
avhengig av dine behov.

Økonomisk rådgiving

Vi gir deg råd om den
økonomiske situasjonen i din
bedrift, om likviditetsstyring,
skatt, selvangivelse og god forretningsskikk.

Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring er summen av
de strukturer, prosesser og
verktøy som brukes for å styre aktivitet, ressurser og risikoeksponering i en
virksomhet.

Lønn

Vi utfører lønnsberegninger,
utbetaling og rapportering etter
gjeldende regelverk. Lønnskjøring
er viktig for deg og dine ansatte,
og vi utfører dette til rett tid.

Etablering og omstrukturering

Vi bistår med nyetableringer og omstruktureringer av
eksisterende selskaper. Kontakt
oss gjerne for å høre om hvilke
muligheter som finnes.

Utleie arbeidskraft

Ved behov tilbys utleie av
arbeidskraft på deltid, enten i en tidsbegrenset periode eller på permanent basis.

Teknisk Support

Zynkron AS tilbyr support i Poweroffice GO. Vi kan bistå med alt i fra oppstart til bruk av systemet, både teknisk og regnskapsfaglig.

Personal

Vi bistår med arbeidskontrakter, systemer for oppfølging av fravær og andre oppgaver tilknyttet dine ansatte.

Vi bistår med alt fra løpende
bokføring til rapportering
avhengig av dine behov.

PowerOffice GO er et skybasert
regnskapsprogram som gir god kontroll
på økonomien

PowerOffice GO er et
skybasertregnskapsprogram som gir god kontroll på økonomien

Zynkron benytter Poweroffice Go som regnskapsprogram. Dette er et
skybasert regnskapsprogramsom gir deg full oversikt til enhver tid. Om
ønskelig kan du selv føre bilag eller fakturere dine egne kunder rett i
regnskapsprogrammet.
Vi tilpasser oss og finner en samarbeidsform som passer deg og dine behov.

Vi hjelper deg til Vekst

Kontakt oss for demo – smart og enkelt regnskap

Vi hjelper deg til Vekst

Kontakt oss for demo – smart og enkelt regnskap